Adresa:
ULICA MIĆA VAVIĆA 1
HERCEG NOVI
85340
Herceg-Novi
85340
Telefon:
031 321 136
Broj mobilnog telefona:
+38267261703 ;
Pošaljite el. poštu
(opciono)