CARITAS FOTKA 26.06.2017 - Realizaciju projekta udruženja Nova šansa u Novom pod nazivom “Recikliramo papir i upošljavamo OSI” finansiraće Caritas i Udruženje paraplegičara Crne Gore sredstvima u visini od 16.230 eura.
– Sa ponosom ističemo da je projekat naše NVO ocijenjen sa najviše bodova, a nastao je kao rezultat rada sa omladinom u digitalnoj štampariji koja zapošljava pet lica sa invaliditetom – kazali su iz NVO Nova šansa u Novom.Direktne ciljne grupe obuhvaćene ovim projektom su nezaposlene osobe sa invaliditetom koje se nalaze na ZZZCG, te lica koja nisu na evidenciji nezaposlenih lica, a žele da se uključe u mjere aktivne politike zapošljavanja. Planirano trajanje projekta je 13 mjeseci.

Dodatne informacije