Ovakav projekat je poželjno rješenje za zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje osoba sa razvojnim teškoćama i izvjesnog procenta opšte populacije (čime bismo doprinjeli i smanjenju opšte nezaposlenosti). Dakle, ovo svakako nije oblik segregirane djelatnosti uspostavljene samo za osobe sa razvojnim teškoćama već svojevrstan oblik integrisane djelatnosti koja je svuda u Evropi aktuelna i široko podržana i prihvaćena.

U Herceg-Novom ne postoji ni jedan planski projekat za ovakvu profesionalnu podršku ovoj populaciji u smislu zapošljavanja. Nakon završene osnovne i srednje škole ova lica uglavnom su kod kuće, neobuhvaćena bilo kakvim aktivnostima, dok njihovo stečeno znanje i preostale sposobnosti progresivno opadaju.                            

Model koji bi realizacijom ovog projekta bio postavljen, jedinstven je u državi,te samim tim i atraktivan u kontekstu praćenja aktuelnih tema integracije osoba sa razvojnim teškoćama u društvenu zajednicu.

Digitalna štampa je najsavremeniji i najkvalitetniji oblik štampe uveliko prihvaćen svuda u svijetu. Ekonomski je opravdana i isplativa djelatnost u smislu niza prednosti (kvaliteta i brzine štampe, boljeg otiska kao i u izradi malih i srednjih tiraža koji u klasičnoj štampi nisu isplativi).

Naime, u zemljama u okruženju (primer grada Sombora) već više od godinu dana funkcioniše ovakvo slično preduzeće sa tendencijom širenja.                            

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Lica sa invaliditetom ostvaruju pravo na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, na način i pod uslovima propisanim zakonom, kolektivnim ugovorom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Za zapošljavanje i rad lica sa invaliditetom može se osnovati zaštitna radionica ili zaštitni pogoni. Zaštitna radionica se može osnovati kao oblik obavljanja privredne djelatnosti, u skladu sa posebnim zakonom, pod uslovom da zapošljava najmanje 51% lica sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih Zaštitnu radionicu može osnovati jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, preduzetnik, Zavod, nevladina organizacija lica sa invaliditetom, udruženje poslodavaca, sindikat i drugo pravno i fizičko lice.

Zaštitni pogon iz stava 1. ovog člana može se organizovati pod uslovom da ima najmanje 50% radnih mjesta za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon imaju povlašćen status u skladu sa posebnim propisima. (čl. 35) Vrste subvencije (čl.36), Subvencije zarade (čl. 37)

OVO JE PROJEKAT KOJI JE 20101 DOBIO SPECIJALNU NAGRADU KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE KLOKALNE SAMOUPRAVE OD STRANE OSCE I ZAJEDNICE OPŠTINA HERCEG NOVI

Predviđeno je da projekat traje tri godine. Početak realizacije je 1.12.2009. kada je u toku  prve godine obučeno  šest osoba sa smetnjama u razvoju. Naredne godine smo u obučili još dvoje, a 22011  smo obučavali još 15 osoba sa smetnjama u razvoju iz Bjelog polja.